Saxaafadda & Daabacaada

Wixii su'aalo ah ee warbaahinta, la xiriir Amie Newman at anewman@jfsseattle.org .

Arrimaha JFS

Dayrta 2019
Gu'ga 2019
Dayrta 2018
Gu'ga 2018
Gu'ga 2017
Jiilaalka 2016
Gu'ga 2016
Dayrta 2016

Warbixinta Bulshada

2022

 

2020

 

2017

 

2016

 

2015

 

Ku soo dhawoow qoyska!

Fadlan wax yar qaado si aad noogu soo sheegto dookhyadaada iimaylka

Nala soo xiriir

Fadlan door waaxda aad jeclaan lahayd inaad la xiriirto.

Xusuusin: Ku xaddidan 500 oo xaraf.