Bixinta soo noqnoqota

La xidhiidh Iskuduwaha Xidhiidhka Deeqaha ee donate@jfsseattle.org ama (206) 861-3150 wixii gargaar ah.

Nala soo xiriir

Fadlan door waaxda aad jeclaan lahayd inaad la xiriirto.

Xusuusin: Ku xaddidan 500 oo xaraf.


Adeegga Dakhliga Gudaha wuxuu u aqoonsan yahay Adeegga Qoyska Yuhuuda ee Seattle (JFS) inuu yahay Qaybta 501(c)(3) samafal dadweyne. Hadiyadaha JFS waa cashuur laga jari karaa gudaha USA Aqoonsigeena Canshuurta Federaalka # waa 91-0565537.

Ku soo dhawoow qoyska!

Fadlan wax yar qaado si aad noogu soo sheegto dookhyadaada iimaylka

Nala soo xiriir

Fadlan door waaxda aad jeclaan lahayd inaad la xiriirto.

Xusuusin: Ku xaddidan 500 oo xaraf.