La-talinta xiriirka

Nagala soo xidhiidh (206) 861-3152 ama buuxi foomka hoose. Haddii adiga ama qof aad taqaan uu u baahan yahay caawimo isla markiiba, fadlan wac 911, booqo qolka degdega ah ee kuugu dhow, ama la xidhiidh mid ka mid ah ilaha halkan ku taxan.

Xusuusin: Ku xaddidan 500 oo xaraf.

Xusuusin: Ku xaddidan 500 oo xaraf.

Ku soo dhawoow qoyska!

Fadlan wax yar qaado si aad noogu soo sheegto dookhyadaada iimaylka

Nala soo xiriir

Fadlan door waaxda aad jeclaan lahayd inaad la xiriirto.

Xusuusin: Ku xaddidan 500 oo xaraf.