Codsiga Kaalmada Dhaqaale

Waxaan aqbalnaa codsiyada gargaarka maaliyadeed Isniinta, inta u dhaxaysa saacadaha 9:00 subaxnimo iyo 5:00 galabnimo Fadlan dib u eeg boggan wakhtiyadaas si aad u buuxiso foomka codsiga onlaynka ah. Dhammaan codsiyada kaalmada maaliyadeed waa in lagu soo gudbiyaa iyadoo la isticmaalayo foomka onlaynka ah. Ma awoodno inaan aqbalno codsiyada taleefoonka ee kaalmada maaliyadeed. Haddii aad u baahan tahay gargaar ka hor maalintayada codsiga furan ee xigta, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad la xidhiidho Degmada King 2-1-1. Fadlan la soco in u-qalmitaanka kaalmada maaliyadeed ay ku salaysan tahay buuxinta baahida muddada gaaban iyadoo la filayo in qoyskaagu uu awoodi doono inuu bixiyo kirada iyo biilasha kale iyada oo aan gargaar hore loo socon.

Ku soo dhawoow qoyska!

Fadlan wax yar qaado si aad noogu soo sheegto dookhyadaada iimaylka

Nala soo xiriir

Fadlan door waaxda aad jeclaan lahayd inaad la xiriirto.

Xusuusin: Ku xaddidan 500 oo xaraf.