درخواست کمک مالی

برنامه آنلاین در حال حاضر بسته است. درخواست هر دوشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر باز است. لطفا این صفحه را در طول آن زمان برای پر کردن فرم درخواست آنلاین دوباره ببینید.

لطفا توجه داشته باشید:

  • We can only consider households with Jewish member(s) for financial assistance.
  • تمام درخواست های کمک مالی باید با استفاده از فرم آنلاین ارائه شود.
  • ما قادر به پذیرش هیچ گونه درخواست تلفنی برای کمک های مالی نیستیم.
  • We can only fund requests for short-term needs if your household will be able to pay rent and other bills without assistance going forward.
  • ما قادر به ارائه کمک به هر کسی که درخواست.
  • Please visit King County 2-1-1 or dial 2-1-1 on your phone for additional resources and options.
  • این روند حدود ۱۰ روز طول می کشد.

به خانواده خوش اومدي!

لطفا یک لحظه به ما اطلاع دهید ترجیحات ایمیل خود را.

تماس با ما

لطفاً بخش مورد نظر خود را برای تماس انتخاب کنید.

توجه: محدود به 500 کاراکتر.