اتفاق می افتد با خدمات خانواده یهودی

نمایش ناوبری

نمایش رویداد ناوبری

امروز
تکراری

مرور اضطراب کودک به عنوان پدر و مادر / نگهبان

آیا شما یک کودک 6 تا 17 ساله که اضطراب مکرر یا مداوم را تجربه می کند؟ این گروه شش هفته ای ارائه می دهد ابزار و استراتژی برای پدر و مادر به عنوان آنها حمایت از فرزندان خود را از طریق ...


به خانواده خوش اومدي!

لطفا یک لحظه به ما اطلاع دهید ترجیحات ایمیل خود را.

تماس با ما

لطفاً بخش مورد نظر خود را برای تماس انتخاب کنید.

توجه: محدود به 500 کاراکتر.