اتفاق می افتد با خدمات خانواده یهودی

نمایش ناوبری

نمایش رویداد ناوبری

امروز
تکراری

ابزارهای قدرتمند برای مراقبان

مراقبت از خود واقعی برای مراقبان خانواده مراقبت از عزیزان بسیار مهم است. در این کلاس مجازی شش هفته ای برای مراقبان خانواده بدون حقوق، شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه استرس شخصی را کاهش دهند، ارتباط خود را برقرار کنند ...


به خانواده خوش اومدي!

لطفا یک لحظه به ما اطلاع دهید ترجیحات ایمیل خود را.

تماس با ما

لطفاً بخش مورد نظر خود را برای تماس انتخاب کنید.

توجه: محدود به 500 کاراکتر.