اتفاق می افتد با خدمات خانواده یهودی
بارگیری رویدادها

Oxbow Farm Gleaning

Help Us Provide Fresh Produce for Our Community
Each summer, volunteers support our Food Bank by gleaning produce at Oxbow Farm in Carnation.

Volunteers meet at Oxbow Farm in Carnation, from 10:00 a.m. – 12:00 p.m. on the following dates:
سه‌شنبه, ژوئن 27
سه‌شنبه, ژوئيه 25
سه‌شنبه, اوت 22
سه‌شنبه, سپتامبر 26

اکنون ثبت نام کنید


به خانواده خوش اومدي!

لطفا یک لحظه به ما اطلاع دهید ترجیحات ایمیل خود را.

تماس با ما

لطفاً بخش مورد نظر خود را برای تماس انتخاب کنید.

توجه: محدود به 500 کاراکتر.