اتفاق می افتد با خدمات خانواده یهودی
بارگیری رویدادها

Broadway Farmers Market Gleaning

Help Us Provide Fresh Produce for Our Community
Each summer, volunteers support our Food Bank by gleaning produce at the Broadway Farmers Market in Capitol Hill.

Volunteers meet at the Broadway Farmers Market from 2:45 – 4:30 p.m. on the following dates:
یکشنبه, ژوئن 11
یکشنبه, ژوئن 25
یکشنبه, ژوئيه 9
یکشنبه, ژوئيه 23
یکشنبه, اوت 13
یکشنبه, اوت 27
یکشنبه, سپتامبر 10

اکنون ثبت نام کنید


به خانواده خوش اومدي!

لطفا یک لحظه به ما اطلاع دهید ترجیحات ایمیل خود را.

تماس با ما

لطفاً بخش مورد نظر خود را برای تماس انتخاب کنید.

توجه: محدود به 500 کاراکتر.